Näiteid teostatud töödest

Osalemine EL projektides:

1.     Development of the innovative entrepreneurship potential of SME-s as knowledge-sharing trans-national technology transfer partners (EW ISME) - FP5

2.     e-NEC – New European Capital - eContetnt

3.     Supporting IST organisations from Central & Eastern Europe (CEEC IST NET) - FP6

4.     Development of the European Business Advisor Training and Exchange (DEBATE) - INTERREG IIIC

5.     Development and implementation of management plans for riverine habitats in Natura 2000 areas of Ida-Virumaa - EEA Grants


Riigihangete valdkonna alane kogemus: 

Me ettevõtte töötajad on läbiviinud üle 60 erineva hankemenetluse. Hankemenetlusi on korraldatud erinevates valdkondades, näiteks mitmesugused toiduhanked, erinevad tuukrite varustuse hanked, laevade, paatide ning maismaasõidukite varuosade ja tööde hanked, optiliste seadmete ja IT-vahendite, mööbli, tuletõrje- ja päästevarustuse ja nende hoolduse ja remondihanked.